سیستم صوتی

اصول طراحی سیستم روشنایی

اصول طراحی سیستم روشنایی متناسب با فضای موجود، گزینه های در دسترس برای کنترل نور، چینش تجهیزات روشنایی و آشنایی با سیستم هوشمند در بحث روشنایی.

بلندگو

طراحی و مهندسی صدا

   بکارگیری اصول اصلی آکوستیک و الکتروآکوستیک در طراحی یک بلندگو، اصلی ترین عاملی است که می تواند موجب خلق محصولی با خروجی صدای هرچه زنده تر گردد. بدیهی است که وظیفه اصلی یک بلندگو، تبدیل سیگنال الکتریکی خروجی تقویت کننده به صدای واقعی در محل گوش کردن به موسیقی می باشد، هر گونه اعوجاجی …

طراحی و مهندسی صدا ادامه »