سینمای خانگی با طراحی آکوستیک

پس از بررسی نتایج شبیه سازی در پست قبلی، اطلاعات بدست آمده را آنالیز کرده و سعی بر این است تا از آن برای عملکرد کاربردی، یعنی سینمای خانگی با طراحی آکوستیم استفاده کرد.

نتایج شبیه‌سازی زیر از سینمای خانگی با طراحی آکوستیک برای نقطه شیرین (شنونده ۰۲) یک آرایش صدای فراگیر ۳/۴ شامل آرایش چهار ساب ووفر (همانطور که در شکل ۱. نشان داده شده است) مورد بحث قرار گرفته است. با این حال باید در نظر داشت که بیشتر پارامترهای صوتی عینی به دست آمده با اندازه گیری در نقطه شیرین، متناظر با بقیه شنوندگان است. د رحال حاضر، پاسخ فرکانس پایین، ممکن است اعمال نشود و در صورت لزوم مورد در آینده بحث قرار خواهد گرفت.

بررسی عددی!

با شکل ۲ شروع میکنیم؛ دیده می شود که زمان طنین با وزن A با نواحی جذب اضافی معرفی شده را می توان به ۰.۳۵ ثانیه کاهش داد. این مقدار، هدف ماندن در عرض ۰.۲-۰.۵ ثانیه را برآورده می کند و درک گفتار خوبی را نیز تضمین می کند، به ویژه برای کانال مرکزی که در طول عملکرد بلندگوهای متعدد قرار دارد.

شکل ۱. مدل نمونه طراحی سینمای خانگی مجهز به آرایش صدای فراگیر ۳/۴ کانالی و چهار ساب ووفر با فاصله مناسب با توجه به تغییرات اندک صندلی به صندلی در فرکانس های پایین در کل ناحیه گوش دادن.

زمان طنین اولیه در شکل ۳ نشان داده شده است و همبستگی بهتری را با زمان طنین درک شده به دلیل پوشاندن قسمت ضعیف‌تر کاهش در طول موسیقی یا بازتولید گفتار نشان می‌دهد.

شکل ۲. زمان طنین تابعی از فرکانس است و زمان طنین A-weighted با دایره قرمز نازک مشخص شده است.

زمان مرکز پارامتر در شکل ۴ نمودار شده است. منطقی است که زمان کم طنین به زمان مرکز پایینتر منجر شده و در نتیجه شفافیت بالایی را به همراه داشته باشد زیرا بیشتر انرژی صوتی در ۴ میلی ثانیه اول متمرکز می شود.

شکل ۳. زمان کاهش اولیه تابعی از فرکانس بوده و زمان فروپاشی اولیه با وزن A با دایره قرمز نازک مشخص می شود که تقریباً ۰.۱۹ ثانیه است و ۰.۱۶ ثانیه کندتر از زمان طنین وزن A است.

شاخص انتقال گفتار (STI-speech transmission index) با استفاده از سیگنال تست IEC Male Ed3 بر اساس IEC 60268-16 محاسبه شده و شاخص انتقال مدولاسیون به‌دست‌آمده (MTI-modulation transfer index) معیاری برای درک گفتار است و بین ۰ و ۱ قرار دارد. درک گفتار با مقادیر صعودی افزایش می‌یابد. شکل ۵. MTI را برای سینمای خانگی با طراحی خوب نشان می دهد که در آن درک گفتار عالی است و مستقل از نویز پس زمینه داده شده است.

شکل ۴. زمان مرکزی

میانگین جذب صدا در سینمای خانگی با طراحی خوب را می توان از شکل ۶. بدست آورد. مقدار ثابتی از جذب را در یک محدوده فرکانس وسیع نشان می دهد که در انتهای پایین کمی نزولی است. این امر برای جلوگیری از کاهش کیفیت صدا به دلیل جذب ناهموار در محدوده‌های فرکانس مختلف مطلوب است.

شکل ۵. : قابلیت درک گفتار در سینمای خانگی با طراحی آکوستیک.

وضوح گفتار در شکل ۷. آورده شده است؛ با توجه به زمان طنین کم، واضح است که سهم زیادی از انرژی صوتی در قسمت اولیه بازتاب‌ها در ۵۰ میلی‌ثانیه اول وجود دارد.

شکل ۶. میانگین جذب سینمای خانگی با طراحی آکوستیک.

به دلیل تقارن، پارامترهای LEF و IACC به طور مشابه توسط کانال های خاصی برای شنونده ۰۲ ایجاد می شوند.

شکل ۷. وضوح گفتار در ۵۰ میلی ثانیه اول.

در این پست به سراغ سینمای خانگی با طراحی آکوستیک با استفاده از نتایج شبیه سازی رفتیم و ملاحظات آن را بررسی کردیم. موارد مورد نیاز به ذکر  طراحی سینمای خانگی و دیگر پارامترها در پست های آتی منتشر خواهند شد.این موارد، زمینه ساز ایجاد یک سینمای خانگی با بالاترین کیفیت خواهند بود.

محصولات صوتی ارائه شده در سیستم های هوشمند صبا که شامل اسپیکرها و امپلی فایرهای حرفه ای و کابل های ایناکوستیک با تنوع فراوان و کیفیت بالایی که دارند، امکان پیاده سازی هر نوع تجهیزات را متناسب با نیازهای مربوطه ایجاد می کنند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *