شهریور ۱۴۰۱

بهترین چینش برای ساب ووفر – بخش دوم

در این پست به سراغ بخش دوم و آخر از بهترین چینش برای ساب ووفر با استفاده از نتایج شبیه سازی، نتایج تکمیلی و نهایی را اعلام کردیم.

بهترین چینش برای ساب ووفر – بخش دوم بیشتر بخوانید »

بهترین چینش برای ساب ووفر – بخش اول

در این پست به سراغ بخش اول از یهترین چینش برای ساب ووفر با استفاده از نتایج شبیه سازی رفتیم و با بررسی داده ای، مجددا آن را بررسی کردیم.

بهترین چینش برای ساب ووفر – بخش اول بیشتر بخوانید »