خرداد ۱۴۰۰

بهبود آکوستیک اتاق از طریق جاذب صوتی غیرفعال – بخش اول

جاذب صوتی غیرفعال، بازتاب صدا در حالت بدون ورودی خارجی را کنترل می کنند. در این پست به شرح جاذب متخلخل و جاذب پنلی پرداخته ایم.

بهبود آکوستیک اتاق از طریق جاذب صوتی غیرفعال – بخش اول بیشتر بخوانید »

بهبود صوتی اتاق

با توجه به شاخص ها و پارامترهای مختلف در ایجاد سینمای خانگی ایده آل، بررسی موارد موثر در بهبود صوتی سینماس خانگی بسیار حائز اهمیت است.

بهبود صوتی اتاق بیشتر بخوانید »

اتاق شنیداری

حالت های اتاق و ملاحظات کلی در مورد آن

حالت های اتاق دارای تداخل صوتی، سازنده یا مخرب است که ممکن است صداهای تقویت شده بیش از حد یا کاملاً از دست رفته در درک شنونده ایجاد کند.

حالت های اتاق و ملاحظات کلی در مورد آن بیشتر بخوانید »

تداخل صوتی

تداخل های صوتی که حاصل تعامل صدای مستقیم با صدای منعکس شده در داخل اتاق است، می تواند به صورت مخرب یا سازنده در درک صدا تاثیر بگذارد.

تداخل صوتی بیشتر بخوانید »