دی ۱۴۰۰

طراحی سینمای خانگی

در این پست به سراغ نمونه ای از طراحی یک سینمای خانگی رفتیم و بخش اول موارد مورد نیاز برای پیاده سازی را بررسی کردیم.

طراحی سینمای خانگی بیشتر بخوانید »

ویژگی های نرم افزار “Room Optimizer”

بهینه سازی کامپیوتری اتاق در سینمای خانگی در حال حاضر در پردازنده های پیشرفته صدای فراگیر اجرا می شود. یک مثال عملی برای تعیین موقعیت بلندگو و شنونده کامپیوتری را می توان با نرم افزار “Room Optimizer” که در سال ۱۹۹۷ توسعه یافت، ارائه داد. این برنامه امکان محاسبه مکان های بهینه برای بلندگوها و

ویژگی های نرم افزار “Room Optimizer” بیشتر بخوانید »