دی ۱۴۰۰

چینش بلندگو حرفه ای

تنظیم صدای فراگیر ۳/۴ برای چیدمان هفت کاناله تنظیم شده است. همه بلندگوها حداقل یک متر از هر مرز اتاق مجاور فاصله دارند تا از تعاملات بلندگو-اتاق جلوگیری شود، زیرا بلندگوهای مورد استفاده در این مثال صحنه صدای جلو شامل یک کانال مرکزی و دو بلندگو است که در ۳۰ ± تا مرکز ۰ درجه […]

چینش بلندگو حرفه ای بیشتر بخوانید »

محاسبه مدهای اتاق برای طراحی سینمای خانگی

در این پست به سراغمحاسبه مدهای اتاق برای طراحی یک سینمای خانگی رفتیم و بخش دوم از موارد مورد نیاز برای پیاده سازی را بررسی کردیم.

محاسبه مدهای اتاق برای طراحی سینمای خانگی بیشتر بخوانید »