مرداد ۱۴۰۰

پیدا کردن محل مناسب ساب ووفر با پردازش سیگنال – بخش دوم

در این پست به بخش دوم مربوط به پیدا کردن محل مناسب ساب ووفر با پردازش سیگنال و بررسی ریاضیات متناسب با محل قرارگیری شنونده پرداختیم.

پیدا کردن محل مناسب ساب ووفر با پردازش سیگنال – بخش دوم بیشتر بخوانید »

ساب ووفر

پیدا کردن محل مناسب ساب ووفر با پردازش سیگنال – بخش اول

در این پست به بخش اول مربوط به پیدا کردن محل مناسب ساب ووفر با پردازش سیگنال برای جذب فعال متناسب با محل قرارگیری شنونده پرداختیم.

پیدا کردن محل مناسب ساب ووفر با پردازش سیگنال – بخش اول بیشتر بخوانید »

جذب فعال – همسان سازی

در این پست به نکات مربوط به همسان سازی سیگنال صدا و روش های مربوط به آن برای جذب فعال متناسب با محل قرارگیری شنونده پرداختیم.

جذب فعال – همسان سازی بیشتر بخوانید »