موارد تئوری برای داشتن یک اتاق آکوستیک – شاخص های انرژی و وسعت صدا

همانطور که پیش از این در پست آکوستیک در سینمای خانگی گفته شد، برای ایجاد یک سینمای خانگی فارغ از شکل و ابعاد فضا، نیاز به بررسی هایی داریم که بهترین تجهیزات را با بهترین چینش در فضا قرار دهیم. برای پیاده سازی موارد گفته شده، به توضیح مباحث تئوری خواهیم پرداخت. پیش از این سراغ دو بخش پارامترهای صوتی و شاخص های زمانی رفته ایم و حال قصد داریم بر روی مباحث شاخص های انرژی و وسعت صدا بحث کنیم.

۳. شاخص های انرژی سیستم صوتی

۱.۳. وضوح صدا Clarity

وضوح صدا با تعادل بین انرژی اولیه و ثانویه دریافتی تعامل داشته و به صورت “نرخ انرژی صدا در ۵۰ میلی ثانیه اول در گفتار یا ۸۰ میلی ثانیه در موسیقی و بقیه انرژی دریافتی بعد از مقدار اولیه” تعریف می شود. همانطور که اشاره شد، وضوح یا افزایش بازتاب های اولیه در اولین بازه زمانی ۵۰ یا ۸۰ میلی ثانیه، بهتر می شود.

از آنجایی که در اینجا هدف بحث ما سینمای خانگی است، استفاده از هر دو زمان، یعنی ۵۰ میلی ثانیه و ۸۰ ثانیه، برای محاسبه وضوح، معقول و مورد نیاز است؛ این پارامتر به شکل زیر محاسبه می شود:

t برای گفتار، ۵۰ میلی ثانیه و برای موسیقی ۸۰ میلی ثانیه در نظر گرفته می شود

۴. وسعت صدا

وسعت صدا یک فاکتور بسیار مهم در درک اتفاقات شنیداری برای شنونده است. وسعت می تواند توسط بازتاب های جانبی اولیه از دیوارها ایجاد شود. این معیار است که حس احاطه شدن توسط صدا را به شنونده القا کرده و صدا را از تمامی جهات به گوش شنونده می رساند.

۱.۴. پهنای ظاهری منبع صدا Apparent Source Width (ASW)

این معیار، یک تصویر کلی از صدای دریافتی است که از منبع اصلی پهنای بیشتری دارد. منبع زمانی وسیع تر به نظر می رسد که بازتاب های جانبی اولیه با سطح بالا در زمان ۸۰ میلی ثانیه صدای مستقیم دریافتی رخ می دهد.

۲.۴. احاطه صدا Listeners Envelopment (LEV)

این معیار را می توان برای توصیف احساس قرار گرفتن و احاطه شدن توسط میدان مغناطیسی طنین انداز در یک اتاق استفاده کرد و توسط بازتاب های جانبی ثانویه (بعد از زمان ۸۰ میلی ثانیه) بهتر می شوند. فرکانس های بین ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ هرتز بیشتر به درک این معیار کمک می کنند.

۳.۴. بخش جانبی انرژی Lateral Energy Fraction (LEF)

بخش (کسر) جانبی انرژی یک معیار واقع گرایانه برای مقایسه انرژی صدا با انرژی های جهات دیگر است. پارامترهای درونی پهنای ظاهری منبع و احاطه صدا هر دو با معیار بخش جانبی انرژی همبستگی دارند. این معیار به شکل زیر محاسبه می شوند.

در رابطه ی فوق، h۱ پاسخ به ضربه ی بازتاب های جانبی و h پاسخ به ضربه ی تمامی بازتاب ها است.

شکل زیر، رنج فرکانسی متناسب با افکت های شنیداری در دامنه مخصوص که در تولید دوباره صدا نقش دارند، نشان داده شده است.

۴.۴. ضریب همبستگی متقابل بین محیطی Interaural Cross-Correlation Coefficient (IACC)

بازتاب های جانبی می توانند دو سطح فشار صدا در هر کدام از گوش های شنونده را ایجاد کنند. این معیار می تواند توسط ضریب همبستگی متقابل بین محیطی، که به شکل زیر محاسبه می شود، توصیف و اندازه گیری شود.

  • t۱ و t۲ فاصله های زمانی پاسخ به ضربه را توصیف می کنند.
  • 𝜏 در بازه [۱, ۱-] میلی ثانیه، فاصله زمانی (اختلاف زمانی رسیدن صدا به دو گوش چپ و راست) برای پیدا کردن بیشترین همبستگی است.
  • hL و hR پاسخ های ضربه (فیلتر شده در باند ۸ تایی) اندازه گیری شده در ورودی گوش ها هستند.
  • این معیار، IACC، هنگام نداشتن همبستگی مقدار ۰ و برای همبستگی کامل مقدار ۱ را می گیرد.

مقدار نهایی را با آلفا، به صورت عبارت زیر، به عنوان ضریب عدم همبستگی صداهای دو گوش را نشان می دهد.

IACC در زمان های ۱۰ تا ۱۰۰ میلی ثانیه با توصیف معیار ASW و برای زمان های ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی ثانیه به عنوان پاسخ دیرتر، با همپوشانی صدا که توسط معیار LEV توصیف می شود، مطابقت دارد.

آنچه که تا اینجا گفته شد و مواردی که در آینده به تفضیل به آن ها خواهیم پرداخت، زمینه ساز ایجاد یک سینمای خانگی با بالاترین کیفیت خواهند بود. محصولات صوتی ارائه شده در سیستم های هوشمند صبا که شامل اسپیکرهای دالی، امپلی فایرهای یاماها و کابل های ایناکوستیک با تنوع فراوان و کیفیت بالایی که دارند، امکان پیاده سازی هر نوع تجهیزات را متناسب با نیازهای مربوطه ایجاد می کنند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *