نقش وسایل خانگی به عنوان جاذب صدا

وسایل خانگی می توانند برای جذب و پخش صدا بسیار مفید باشند. جذب صدا می تواند ناشی از هدایت صدا از طریق عناصر پراکنده به مواد جاذب در اتاقهایی باشد که از قبل بخشی از وسایل منزل هستند. صندلی های منطقه شنود سینماهای خانگی دارای ویژگی پراکندگی و جذب کنندگی هستند. بنابراین در بهبود صوت اتاق مفید هستند.

شکل ۱: اصل یک سطح پخش کننده صدا.

۱. پرده ها

پرده های مورد استفاده در اتاق ها بخشی از وسایل خانگی هستند. با این حال، پرده های موجود در خانه تأثیر کمی در جذب صدا دارند. زیرا معمولاً وزن کمی دارند.

میزان جذب بستگی به وزن پرده و چین هایی دارد که سطح سطح صدا را افزایش می دهد. به شرطی که پرده ها سنگین باشند، از ویژگی های متخلخل آنها می توان به خوبی برای عایق صدا استفاده کرد.

جذب هوا با نفوذ هوا به پارچه صورت می گیرد. علاوه بر این، اثر جذب پرده ها با فاصله از مرز اتاق جامع مجاور متفاوت است. در جایی که سرعت ذرات هوا بیشینه است یعنی یک چهارم طول موج از دیوارها، حداکثر است.

شکل ۲: زمان طنین بستگی به مبلمان اتاق دارد.

۲. فرش ها

فرش ها می توانند در فرکانس های میانی و بالا میانه جذب شوند. اگرچه این امر منجر به افت زمان طنین کلی می شود، این امر یک جذب نامتعادل را در پاسخ فرکانس یک اتاق اعمال می کند. از این رو، این عدم تعادل می تواند توسط جاذب های با فرکانس پایین جبران شود.

باید به خاطر داشته باشید که مواد زیرین فرش که معمولاً مورد استفاده قرار می گیرد می تواند تأثیر قابل توجهی در جذب صدا داشته باشد.
شکل ۲ (a) نشان می دهد که زمان های طنین انداز منطقی در اتاق های خانگی را می توان از طریق مبلمان معمول اتاق بدست آورد. (b) مطابق با نظرسنجی انجام شده در اتاق های داخلی کانادا و اروپا، میانگین زمان طنین حدود ۰.۴ ثانیه را نشان می دهد.

در این پست و پست قبلی، انواع از جاذب های صوتی موثر در کنترل بازتاب های صدا را بررسی کردیم؛ انواع دیگر این جاذب ها و موارد مورد نیاز به ذکر جهت بهبود صوتی در پست های آتی منتشر خواهند شد.این موارد، زمینه ساز ایجاد یک سینمای خانگی با بالاترین کیفیت خواهند بود.

محصولات صوتی ارائه شده در سیستم های هوشمند صبا که شامل اسپیکرهای دالی، امپلی فایرهای یاماها و کمبریج اُدیو و کابل های ایناکوستیک با تنوع فراوان و کیفیت بالایی که دارند، امکان پیاده سازی هر نوع تجهیزات را متناسب با نیازهای مربوطه ایجاد می کنند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *