ساب ووفر

جذب فعال – چیدمان مناسب ساب ووفر

محدودیت های مربوط به کنسل کردن مُدهای اتاق از طریق تنظیمات ساب ووفر به بهترین وجه در زیر ذکر شده است:

  • اتاق به شکل مستطیل باشد
  • هیچ منافذی برای اتاقهای مجاور وجود نداشته باشد
  • مرزهای اتاق با ویژگی های مشابه در سطح باشند
  • دیوارها صاف باشند
  • مکان مخصوص گوش دادن در محلی باشد که می توان حالت کنسل کردن بهینه اتاق را بدست آورد
شکل ۱. کنسل کردت مُد اتاق با استفاده از چینش مناسب ساب ووفر

شکل ۱. مثالی برای اولین توصیه را نشان می دهد:

حالت (A)

(A) یک ساب ووفر منفرد را نشان می دهد که موجی ایستاده (حالت عرضی مرتبه اول) را بین دو دیواره موازی تحریک می کند. فشار صدا در سطح دیوار همیشه حداکثر خود را نشان می دهد در حالی که سرعت ذرات هوا صفر خواهد بود که می تواند با دیواره جامدی که صدا باید روبرو شود توضیح داد. در حالی که فشار افزایش می یابد، ذرات هوا مجبور می شوند در مرز اتاق متوقف شوند. حداکثر فشار صدا در حالت های مرتبه اول با قطبیت معکوس در مقابل یکدیگر قرار دارند.

حالت (B)

(B) دو روش برای به حداقل رساندن مُد اتاق مرتبه اول را نشان می دهد:

  1. ساب ووفر منفردی که در حداقل فشار هوا قرار گرفته باشد، با عدم تحریک حالت مرتبه اول، مُد آن را کاهش می دهد.
  2. در هر طرف یک ساب ووفر با هدایت مخرب مُد، منجر به لغو این موج ایستاده می شود.

حالت (C)

(C) نشان می دهد که روش های نشان داده شده در (B) به دلیل رانش حداکثر فشار مُد مرتبه دوم با همان قطب، در کاهش حالت اتاق مرتبه دوم کوتاهی می کنند.

حالت (D)

(D) مثالی برای آرایش ساب ووفر است تا سه حالت اول مُد اتاق را کم کند. با قرار دادن دو بلندگو در حداقل فشار صدا در حالت اتاق مرتبه دوم نیز دارای یک فرورفتگی از حالت اتاق مرتبه اول و سوم است زیرا هر دو ساب ووفر هنوز در حداکثر فشار دو مورد دوم قرار دارند.

تغییرات صندلی به صندلی

در کل، اصطلاح “تغییرات صندلی به صندلی” اغلب مربوط به رساندن صدای یکسان به هر صندلی مخاطب است. در سینماهای خانگی اگر “نقطه شیرین یا همان sweet spot” با صدای حداکثر باید بیش از یک صندلی را پوشش دهد، این مورد می تواند جالب باشد. در این حالت همچنین جذب صوت فعال مانند یکسان سازی در مسیر سیگنال یا عبور سیگنال بر اساس اندازه گیری های انجام شده در بیش از یک صندلی در رفع این تقاضا محدود است و همیشه یک مصالحه خواهد بود.

شکل ۲. تنظیمات پیشنهادی برای چندین ساب ووفر.

با این حال ، استفاده از تنظیمات ساب ووفرهای متعدد باعث کاهش این تغییرات صندلی به نشیمن می شود و همراه با پردازش سیگنال اعمال شده در مسیر سیگنال منجر به صدایی مشابه در نقطه شیرین به شنوندگان می شود. چندین تنظیم ساب ووفر پیشنهادی توسط Welti در شکل ۲ نشان داده شده است.

تضعیف مُد اتاق با چندین تنظیمات ساب ووفر

یک مثال عملی در شکل ۳. (اطلاعات از Welti گرفته شده است) آورده شده است. توضیح زیادی لازم نیست که ببینیم در مقایسه با قرار دادن ساب ووفر در گوشه اتاق سمت چپ، که باعث تحریک تمام حالتهای صفحه افقی می شود، ترتیب در (d) بیشتر حالت های اتاق از جمله مرتبه بالاتر و اتاق مماسی را برای مُدهای تا ۸۰ هرتز از بین برده است.

شکل ۳. نمونه ای از تضعیف مُد اتاق با چندین تنظیمات ساب ووفر.

تغییرات صندلی به صندلی که به عنوان میانگین واریانس فضایی داده می شود، کاهش می یابد و صدای مشابهی در هر مکان گوش دادن جس می شود. از آنجا که مُد اتاق باقیمانده در هرتز ۶۳ هرتز یک حالت مریوط به ارتفاع است، در مکان مخاطب هیچ گونه تغییر مکان از صندلی وجود ندارد. در صورت همزمانی بین ارتفاع گوش شنوندگان و مُد اتاق باقیمانده، می توان با تنظیم ارتفاع نشیمن یا با استفاده از جاذب های غیر فعال (سقف / کف) یا جاذب های فعال در دو طرف به راحتی با این مشکل روبرو شد.

در این پست، بهبود آکوستیک اتاق از طریق جذب فعال با چیدمان مناسب ساب ووفر را بررسی کردیم؛ موارد مورد نیاز به ذکر جهت بهبود صوتی فعال در پست های آتی منتشر خواهند شد.این موارد، زمینه ساز ایجاد یک سینمای خانگی با بالاترین کیفیت خواهند بود.

محصولات صوتی ارائه شده در سیستم های هوشمند صبا که شامل اسپیکرهای دالی، امپلی فایرهای یاماها و کمبریج اُدیو و کابل های ایناکوستیک با تنوع فراوان و کیفیت بالایی که دارند، امکان پیاده سازی هر نوع تجهیزات را متناسب با نیازهای مربوطه ایجاد می کنند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *