سیستم صوتی

جمع بندی سری پست های صوتی

در این پست به سراغ جمع بندی نهایی موارد مربوط به سینمای خانگی و دیگر پارامترهای سیستم صوتی رفتیم که پیش از این به تفضیل بحث شده بودند.

جمع بندی سری پست های صوتی بیشتر بخوانید »

بهترین چینش برای ساب ووفر – بخش اول

در این پست به سراغ بخش اول از یهترین چینش برای ساب ووفر با استفاده از نتایج شبیه سازی رفتیم و با بررسی داده ای، مجددا آن را بررسی کردیم.

بهترین چینش برای ساب ووفر – بخش اول بیشتر بخوانید »

سینمای خانگی با طراحی آکوستیک

در این پست به سراغ طراحی آکوستیک سینمای خانگی با استفاده از نتایج شبیه سازی رفتیم و با بررسی داده ای، مجددا آن را بررسی کردیم.

سینمای خانگی با طراحی آکوستیک بیشتر بخوانید »

نتایج شبیه سازی سینمای خانگی

در این پست به سراغ بخش اول از نتایج شبیه سازی برای طراحی سینمای خانگی رفتیم و با ارائه یک مثال، شرایط آن را بررسی کردیم.

نتایج شبیه سازی سینمای خانگی بیشتر بخوانید »

بهبود سطوح آکوستیک – بخش دوم 

در این پست به سراغ بخش دوم بهبود سطوح آکوستیک برای طراحی یک سینمای خانگی رفتیم و با ارائه یک مثال، ضرایب آن را بررسی کردیم.

بهبود سطوح آکوستیک – بخش دوم  بیشتر بخوانید »

بهبود سطوح آکوستیک – بخش اول

در این پست به سراغ بخش اول بهبود سطوح آکوستیک برای طراحی یک سینمای خانگی رفتیم و بخش دوم در پست های آتی را بررسی خواهیم کرد.

بهبود سطوح آکوستیک – بخش اول بیشتر بخوانید »

چینش بلندگو حرفه ای

تنظیم صدای فراگیر ۳/۴ برای چیدمان هفت کاناله تنظیم شده است. همه بلندگوها حداقل یک متر از هر مرز اتاق مجاور فاصله دارند تا از تعاملات بلندگو-اتاق جلوگیری شود، زیرا بلندگوهای مورد استفاده در این مثال صحنه صدای جلو شامل یک کانال مرکزی و دو بلندگو است که در ۳۰ ± تا مرکز ۰ درجه

چینش بلندگو حرفه ای بیشتر بخوانید »

محاسبه مدهای اتاق برای طراحی سینمای خانگی

در این پست به سراغمحاسبه مدهای اتاق برای طراحی یک سینمای خانگی رفتیم و بخش دوم از موارد مورد نیاز برای پیاده سازی را بررسی کردیم.

محاسبه مدهای اتاق برای طراحی سینمای خانگی بیشتر بخوانید »

طراحی سینمای خانگی

در این پست به سراغ نمونه ای از طراحی یک سینمای خانگی رفتیم و بخش اول موارد مورد نیاز برای پیاده سازی را بررسی کردیم.

طراحی سینمای خانگی بیشتر بخوانید »

ویژگی های نرم افزار “Room Optimizer”

بهینه سازی کامپیوتری اتاق در سینمای خانگی در حال حاضر در پردازنده های پیشرفته صدای فراگیر اجرا می شود. یک مثال عملی برای تعیین موقعیت بلندگو و شنونده کامپیوتری را می توان با نرم افزار “Room Optimizer” که در سال ۱۹۹۷ توسعه یافت، ارائه داد. این برنامه امکان محاسبه مکان های بهینه برای بلندگوها و

ویژگی های نرم افزار “Room Optimizer” بیشتر بخوانید »