استند تجهیزات صوتی

تاثیرات محیطی بر روی صدای اسپیکر ها

در پست قبلی ارتباط بین محل قرارگیری اسپیکر ها و فضایی که در آن قرار می گیرند متناسب با محل نشستن شنونده در سینمای خانگی مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه قصد داریم به سراغ تاثیر آنات.می فضای سینمای خانگی بر روی اسپیکر رفته و د ر رابطه با اطلاعات قابل استخراج از آن …

تاثیرات محیطی بر روی صدای اسپیکر ها ادامه »

آکوستیک در سینمای خانگی – مقدمه

امروزه داشتن یک سینمای خانگی با کیفیت صرف نظر از ابعاد اتاق به راحتی امکان پذیر بوده و عملی کردن آن با داشتن اطلاعاتی مفید تحقق میابد.